BOOK YOUR STAY
24
Nov, 2021
25
Nov, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

Operational program

На 25.10.2021г. „БЕ-РЕГ“ ООД сключи договор №BG16RFOP002-2.089-3250-C01 по проект с наименование  “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” ”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Основната цел на проекта  е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от   COVID-19;

 

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева европейско финансиране.

 

Проект и главна цел:
№ BG16RFOP002-2.089-3250-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бенефициент: „БЕ-РЕГ“ ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 25.10.2021г.
Край: 25.01.2022г.

Newsletter sign up

SIGN UP FOR SPECIAL OFFERS

Please wait...

Thank you for sign up!

By pushing the “Subscribe” button I accept the terms and conditions

Address

South Beach, Obzor 8250, Bulgaria

Email

office@hotelmoreto.com

Phone

+359 887 251 921

Phone

+359 887 251 921